Registrácia na konferenciu IBCM Network Europe

Odchod z konferencie: jún 2022

Odchod z konferencie: nedeľa 19. júna 2022 popoludní

Pre každú osobu, ktorá sa zúčastňuje na konferencii a pre ktorú rezervujete ubytovanie, je potrebné vyplniť samostatný formulár.

OSOBNÉ ÚDAJE

//

VAŠA ADRESA

CIRKEV A SLUŽBA

MOŽNOSTI A POPLATKY ZA KONFERENCIU

Všetky sumy poplatkov sú uvedené v eurách
Výber výberovej témy vám stále umožňuje vybrať si výberové predmety z iných tém, ak si to želáte.
Vyššie uvedené sadzby platia pri včasnom prihlásení, nižšie uvedené štandardné sadzby budú platiť od 1. marca 2022:
- Ubytovanie Dvojlôžková/spoločná izba - (340)
- Náklady na konferenciu, bez ubytovania - (200)
- Denná cena a cena za jednolôžkovú izbu sa nemení.
Sumy sú uvedené v eurách
Vybranú sumu teraz zaplatíte prostredníctvom služby PayPal/kreditnej karty.
Zostatok môžete zaplatiť do 1. mája 2022 buď prostredníctvom služby PayPal/Kreditnej karty, alebo bankovým prevodom na nasledujúce číslo účtu:

Meno majiteľa účtu: KRESTANSKE CENTRUM BEREA
Názov banky: TATR SK BX
Adresa banky: Hodzovo nám. 3, 811 03 Bratislava, Slovensko
Popis platby: Hodzovova 3, 811 03 Bratislava, Slovensko
Platba je realizovaná na základe faktúry, ktorá bola doručená na adresu sídla spoločnosti: Európska konferencia

Bude vám vystavená faktúra na celkové náklady na konferenciu.

*Ak by bolo potrebné, aby sme konferenciu odložili, máme v úmysle, že všetky platby, ktoré vykonáte, budú vrátené po odpočítaní zrážok PayPal alebo iných nákladov na prevod.

Beriem na vedomie, že odoslaním tohto formulára potvrdzujem, že uvedené informácie sú presné a že uznávam, že je potrebné, aby sieť IBCM Network uchovávala a spracovávala poskytnuté osobné údaje na administratívne a komunikačné účely siete IBCM Network .
Vaše údaje nebudú zdieľané.